788 716 657 poczta@oakleaf.pl

PROMOCJA ! DARMOWA DOSTAWA

Gwarancja

Sprawdź warunki gwarancji twojego produktu


 

Oakleaf zapewnia bezpłatną obsługę gwarancyjną w trakcie okresu gwarancji produktu. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.
Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Oakleaf objęte są 24-miesięczną gwarancją.
Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z błędów podczas obróbki/składania/polerowania produktów. Oakleaf nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych wynikłych z niewłaściwego użycia produktów , jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, zarysowanie lub zbicie szkiełka, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), zerwanie koronki.
Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy produkt używany jest do celów niezgodnych z przeznaczeniem, braku staranności lub zaniedbań.
Ostateczna decyzja należy do Oakleaf.
Jeżeli produkt zostaje naprawiony, bądź wymieniony na nowy w ramach roszczenia gwarancyjnego – nowy produkt jest objęty nowym, 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy wraz z produktem do naprawy lub wymiany przedstawiony zostanie dowód zakupu wystawiony przez sprzedawcę pierwszemu kupującemu. Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu i numer zamówienia.
Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, pobierz formularz zwrotu, wypełnij i wyślij do nas wraz z produktem.

|POBIERZ FORMULARZ|